بهترین مراکز آموزشی مشهد

مدارس متوسطه دوم پسرانه مشهد

شهید مظلوم آیت اله دکتربهشتی ناحیه 6 مشهد
هاشمیه 18 شهید صارمی 24
38816362
متوسطه پسرانه مالک اشتر 2 ناحیه 3 مشهد
نشانی: خیابان احمدآباد سیمتری دوم ابوذرغفاری 7
8400847
شهیدآیت الله مدنی ناحیه 3 مشهد
نشانی: خیابان ابن سینا کوی دکترا اول خیابان مسعود
8431145
نشانی: خیابان دکتربهشتی بهشتی 3
38542800
متوسطه پسرانه شهید حسین دلشاد ناحیه 3 مشهد
نشانی: خیابان پاستور پاستور 6
8431116
شهید علی ترابی 2 ناحیه 1 مشهد
 شهید بابا نظر 42
32144488
حضرت امام محمد باقر (ع) ناحیه 1 مشهد
 جاده سیمان روستای دهرود رسالت 120 شهید رجایی13
32423683
حاج کریم رحیم زاده 2 ناحیه 1 مشهد
صدمتری شهید بابانظر بابانظر 64
32570969
شهید دکتر محمد علی خیامی ناحیه 1 مشهد
بابانظر42 صادقیه مقابل شهرداری منطقه4مشهد
32119111
شهید کاوه ناحیه 1 مشهد
خیابان آیت ا...بهجت10
2236767