بهترین مراکز آموزشی مشهد

سیروس ابراهیمی

 شهید قویدل ناحیه 6 مشهد
خیابان کوهسنگی مقابل بیمارستان 17 شهریور
8423266
متوسطه دخترانه کیانمهر ناحیه 3 مشهد
چهار راه لشکر امام خمینی 45 خانم دارا
38528516
متوسطه دخترانه ام البنین ناحیه 3 مشهد
نبش کوهسنگی 11 روبروی بیمارستان 17 شهریور
38423266 
مدرسه بزرگسال غیر دولتی
شهرک سیدی بلوارصبا نبش صبا54
3180026 
مدرسه بزرگسال دولتی
خیابان دانش غربی دانش 7
8596503 
مدرسه بزرگسال دولتی
نشانی خیابان دانش غربی مقابل دانش 7 داخل دبیرستان میرزا کوچک خان
38551021 
متوسطه پسرانه شهید هاشمی نژاد ناحیه 2 مشهد
بولوار مصلی شهید رستمی 22 شهید طالبی 8
33661925 
نشانی خیابان امام رضا (ع) خیابان دانش غربی
8545920 
متوسطه پسرانه امام حسن (ع) ناحیه 2 مشهد
بلوار صبا بین صبا2و4
33865724