بهترین مراکز آموزشی مشهد

سیدعلی موسوی

بینات ناحیه 3 مشهد

متوسطه دخترانه بینات ناحیه 3 مشهد

متوسطه دوم غیر انتفاعی
نشانی: خیابان راهنمایی2
38403603
نوین علم ناحیه 3 مشهد
نشانی: ملک آباد فلسطین 18 پلاک 11
37687218
متوسطه دخترانه کیانمهر ناحیه 3 مشهد

متوسطه دخترانه کیانمهر ناحیه 3 مشهد

متوسطه دوم غیر انتفاعی
نشانی: خیابان پاستور 7 پلاک 76 فرحناز پولادی
38434191
متوسطه دخترانه مریم ناحیه 3 مشهد

متوسطه دخترانه مریم ناحیه 3 مشهد

متوسطه دوم غیر انتفاعی
نشانی: بین سناباد41و43 پلاک345 شهناز فراهانی شالچی
38452917
متوسطه دخترانه یگانه ناحیه 3 مشهد

متوسطه دخترانه یگانه ناحیه 3 مشهد

متوسطه دوم غیر انتفاعی
نشانی: فلسطین 3 نبش شیرین 4 پلاک 35 دبیرستان دخترانه یگانه
38402397
متوسطه دخترانه علامه امینی ناحیه 3 مشهد
نشانی: فرهاد 17 پ119 7677952 7625015 7655607 هما محب علیان
37610554
متوسطه دخترانه البرز ناحیه 3 مشهد

متوسطه دخترانه البرز ناحیه 3 مشهد

متوسطه دوم غیر انتفاعی
نشانی: احمدآباد بین ملاصدرا 18 و 20 پلاک 148
38456537
متوسطه دخترانه امام حسین (ع) ناحیه 3 مشهد
نشانی: خیابان سناباد4 پ44
38412657
متوسطه دخترانه کاوش ناحیه 3 مشهد

متوسطه دخترانه کاوش ناحیه 3 مشهد

متوسطه دوم غیر انتفاعی
نشانی: احمدآباد رضا 3 پلاک 81
38422846
متوسطه دخترانه مجید امیدوار ناحیه 3 مشهد
نشانی: بین نامجوی7و5 ابتدای خیابان پارس
38384067