بهترین مراکز آموزشی مشهد

امیر خوشخو

 شهید حمامی ناحیه 6 مشهد

متوسطه دخترانه شهید حمامی ناحیه 6 مشهد

متوسطه‌ ی اول دخترانه دولتی
بلوار هفت تیر، هفت تیر 27
38678710
 سرافرازان ناحیه 6 مشهد

متوسطه دخترانه سرافرازان ناحیه 6 مشهد

متوسطه‌ ی اول دخترانه دولتی
مشهد، بلوار وکیل آباد، خیابان دندانپزشکان، دندانپزشکان ۱۲
35011940
 توحید ناحیه 6 مشهد
بلواردندانپزشکان14
35012841
 آزادی 2 ناحیه 6 مشهد
بولوارپیروزی سرافرازان رهایی غربی 1/2 دبستان آزادی 2
38215005
چشمه پونه ناحیه 6 مشهد
روستای چشمه پونه
38941118 
پیوند ناحیه 6 مشهد
پیروزی 20 حق شناس 4 مرکز پیوند
38793320 
پرنیان ناحیه 6 مشهد
بلوار دانشجو دانشجو10 اداره آموزش وپرورش ناحیه 6
38766967 
 استقلال ناحیه 6 مشهد

متوسطه دخترانه استقلال ناحیه 6 مشهد

متوسطه ی اول دخترانه دولتی
 رضا شهر فاز 2 تجاری فرخی 7
-------
ملاصدرا ناحیه 6 مشهد

متوسطه پسرانه ملاصدرا ناحیه 6 مشهد

متوسطه ی اول پسرانه دولتی
رضا شهر شهرک طالقانی طالقانی 5
8711144 
استاد معین3 ناحیه 6 مشهد

متوسطه پسرانه استاد معین3 ناحیه 6 مشهد

متوسطه ی اول پسرانه دولتی
انتهای هنرستان بر کپور 1
38683700