بهترین مراکز آموزشی مشهد

مدارس هنرستان غیر انتفاعی پسرانه مشهد

 صنعت آرمان ناحیه 1 مشهد

هنرستان پسرانه صنعت آرمان ناحیه 1 مشهد

هنرستان غیرانتفاعی پسرانه
عبادی 93 پلاک 85
37347520
 بابک ناحیه 7 مشهد

هنرستان پسرانه بابک ناحیه 7 مشهد

هنرستان غیرانتفاعی پسرانه
نشانی: دانشجوی 25 پلاک 524
38928172 
حسابگران ناحیه 7 مشهد

هنرستان پسرانه حسابگران ناحیه 7 مشهد

هنرستان غیرانتفاعی پسرانه
نشانی: شاهد 10 بعد از استخر نشاط
35225897 
احسان علی ناحیه 7 مشهد

هنرستان پسرانه احسان علی ناحیه 7 مشهد

هنرستان غیرانتفاعی پسرانه
نشانی: ازادی 101 بلوارشهید ثنائی بین ثنائی 2و4 (توس64)
36582841 
هنرستان دخترانه مریم مودی ناحیه 4 مشهد

هنرستان دخترانه مریم مودی ناحیه 4 مشهد

هنرستان غیر انتفاعی پسرانه
مشهد بین بزرگمهرجنوبی 5 و 7
37619288
هنرستان پسرانه پویندگان ناحیه 4 مشهد

هنرستان پسرانه پویندگان ناحیه 4 مشهد

هنرستان غیر انتفاعی پسرانه
بلوارفردوسی انتهای مهدی 18
37636147 
هنرستان پسرانه پیشتازان علم ناحیه 4 مشهد

هنرستان پسرانه پیشتازان علم ناحیه 4 مشهد

هنرستان غیر انتفاعی پسرانه
بلوار فردوسی میدان جانباز جنب بانک قوامین پ105
37682771
هنرستان پسرانه کارآفرینان ناحیه 4 مشهد

هنرستان پسرانه کارآفرینان ناحیه 4 مشهد

هنرستان غیر انتفاعی پسرانه
بلوارفردوسی، بین مهدی و رسالت، پلاک 269
7687936 
هنرستان پسرانه علم و صنعت ناحیه 4 مشهد

هنرستان پسرانه علم و صنعت ناحیه 4 مشهد

هنرستان غیر انتفاعی پسرانه
بلوارسجادبزرگمهرشمالی4پ50
37618978
هنرستان پسرانه جویا ناحیه 4 مشهد

هنرستان پسرانه جویا ناحیه 4 مشهد

هنرستان غیر انتفاعی پسرانه
خیابان آبکوه بین 16و18 پلاک 380
38412034