بهترین مراکز آموزشی مشهد

مدارس هنرستان دولتی پسرانه مشهد

حضرت آیت الله خامنه ای ناحیه 1 مشهد
رسالت شمالی 64 قائم 31
37329696
امام جواد (ع) ناحیه 1 مشهد
بلوارطبرسی شمالی طبرسی15 هنرستان امام جواد (ع)
32145335
افشین مرشدیان ناحیه 1 مشهد
بلوار طبرسی شمالی67
32129922
جلیل نصیرزاده ناحیه 1 مشهد
چهارراه شهیدهاشمی نژاد نبش کاشانی 22 هنرستان کاردانش جلیل نصیرزاده
32225915
هنرستان پسرانه طه ناحیه 1 مشهد

هنرستان پسرانه طه ناحیه 1 مشهد

هنرستان دولتی پسرانه
 مشهد خیابان گاز گاز 13 هنرستان پسرانه طه
32227116
پیامبر اعظم (ص) ناحیه 1 مشهد
بلوار طبرسی جنوبی خیابان المهدی غربی بین المهدی 11و13
32702122
 ضمیمه شهید ترابی ناحیه 1 مشهد
شهید بابا نظر 42
32119111
شهیدمهدیزاده ناحیه 1 مشهد
خیابان آیت اله بهجت آیت الله بهجت 15 هنرستان شهید مهدی زاده
32225657
جواددوراندیش ناحیه 1 مشهد
خیابان آیت الله عبادی عبادی 65بعدازچهارراه اول
37325288 
حاج کریم رحیم زاده ناحیه 1 مشهد
 بابانظر 64 کوی صاحب الزمان گلشهرجاده بین صاحب الزمان ومهرآباد
32592229