بهترین مراکز آموزشی مشهد
هنرستان دخترانه کاردانش شهدای فلسطینی ناحیه 4 مشهد

هنرستان دخترانه کاردانش شهدای فلسطینی ناحیه 4 مشهد

هنرستان دولتی دخترانه مشهد
خیابان آیت الله عبادی شهیدکشوری10عزیزی 13

هنرستان دخترانه کاردانش شهدای فلسطینی ناحیه 4 مشهد در استان خراسان رضوی از جمله بهترین مدارس دولتی می‌باشد. مدیریت مجموعه را زهرا موسوی بر عهده دارد.

اولیای گرامی دانش‌آموزان ناحیه 4 مشهد می‌توانند جهت مشاوره و نیز انجام امور ثبت‌ نام به صورت حضوری با مراجعه به هنرستان دخترانه کاردانش شهدای فلسطینی در نشانی خیابان آیت الله عبادی شهیدکشوری10عزیزی 13؛ کدپستی 9193813157 یا غیر حضوری از طریق تماس تلفنی با 33727729 (پیش‌شماره: 051) اقدام فرمایند.

نشانی : خیابان آیت الله عبادی شهیدکشوری10عزیزی 13

نظرات و پرسش‌ها