بهترین مراکز آموزشی مشهد
شرکت فرش ناحیه 7 مشهد

متوسطه پسرانه شرکت فرش ناحیه 7 مشهد

دبیرستان نمونه دولتی پسرانه
نشانی: دکترحسابی32 امامیه56
36211504 

متوسطه پسرانه شرکت فرش ناحیه 7 مشهد در استان خراسان رضوی از جمله بهترین مدارس نمونه دولتی می‌باشد.
این مدرسه به دانش‌آموزان متوسطه‌ی دوم در رشته‌ها‌ی ریاضی، تجربی و انسانی، خدمات آموزشی ارائه می‌نماید. مدیریت مجموعه را نورمحمد بهشتی بر عهده دارد.

اولیای گرامی دانش‌آموزان ناحیه 7 مشهد می‌توانند جهت مشاوره و نیز انجام امور ثبت‌ نام به صورت حضوری با مراجعه به متوسطه پسرانه شرکت فرش در نشانی دکترحسابی32 امامیه56؛ کدپستی 9186163718 یا غیر حضوری از طریق تماس تلفنی با 36211504 (پیش‌شماره: 051) اقدام فرمایند.

نشانی: دکترحسابی32 امامیه56

نظرات و پرسش‌ها