بهترین مراکز آموزشی مشهد

مدارس نمونه دولتی دخترانه مشهد

مهشید مصلی نژاد ناحیه 1 مشهد

متوسطه دخترانه مهشید مصلی نژاد ناحیه 1 مشهد

دبیرستان دخترانه نمونه دولتی
میدان شهدا عبادی 7 دبیرستان نمونه دولتی مهشید مصلی نژاد
32220330
فرهنگ مصلی نژاد ناحیه 7 مشهد

متوسطه دخترانه فرهنگ مصلی نژاد ناحیه 7 مشهد

دبیرستان نمونه دولتی دخترانه
نشانی: قاسم آباد نبش فلاحی 27
6226633 
بانوان قفلی ناحیه 7 مشهد

متوسطه دخترانه بانوان قفلی ناحیه 7 مشهد

دبیرستان نمونه دولتی دخترانه
نشانی: قاسم آباد امامیه20
6634696 
متوسطه دخترانه علامه طباطبائی ناحیه 2 مشهد مدرسه نمونه دولتی
نشانی آخوندخراسانی 20/1
051-8550922 
متوسطه دخترانه فرهنگ ناحیه 2 مشهد
خیابان 17شهریور 4.1
051-33440330
متوسطه دخترانه ام البنین ناحیه 3 مشهد
نبش کوهسنگی 11 روبروی بیمارستان 17 شهریور
38423266