بهترین مراکز آموزشی مشهد

مدارس متوسطه دوم دخترانه مشهد

متوسطه دخترانه پرالک ناحیه 6 مشهد

متوسطه دخترانه پرالک ناحیه 6 مشهد

دبیرستان دخترانه دولتی
پیروزی 20 علیزاده 8
38762535
سعدی ناحیه 3 مشهد
نشانی: میدان احمدآباد اول خیابان شهیدکلاهدوز بین کلاهدوز4و6
38421050
آزادگان ناحیه 3 مشهد
نشانی: نبش خیابان چمران 8 322235096
32225096
متوسطه دخترانه رحمت ناحیه 3 مشهد
نشانی: فلسطین 10 مدرسه راهنمایی رحمت
37670607
متوسطه دخترانه اعطایی ناحیه 3 مشهد
نشانی: خیابان نامجو مقابل نامجوی 1 1
38454577
17 شهریور (د) ناحیه 2 مشهد
خیابان 17شهریورعنصری غربی عنصری 13
8534919
شهید مطهری (ره) ناحیه 3 مشهد
نشانی: خیابان کوهسنگی 15 بعد از چهارراه اول مقابل طالقانی 32
38435022
متوسطه دخترانه زینبیه (د) ناحیه 2 مشهد

متوسطه دخترانه زینبیه (د) ناحیه 2 مشهد

متوسطه‌ی دوم دخترانه دولتی
المهدی سیدی قائم 10
3851050
متوسطه دخترانه زهرای مرضیه 2 ناحیه 3 مشهد
نشانی: خیابان کوهسنگی مقابل 17 شهریور
3871578
شهیدتدین ناحیه 1 مشهد
کوی طلاب خیابان رسالت رسالت 18 پلاک 5
2735353