بهترین مراکز آموزشی مشهد
شهید حسن آزادی ناحیه 2 مشهد

متوسطه پسرانه عطاملک جوینی ناحیه 2 مشهد

متوسطه اول پسرانه دولتی
طرق جنب مسجد امام حسین
33920246

متوسطه پسرانه عطاملک جوینی ناحیه 2 مشهد در استان خراسان رضوی از جمله بهترین مدارس دولتی می‌باشد.
این مدرسه به دانش‌آموزان متوسطه‌ی اول خدمات آموزشی ارائه می‌نماید.

اولیای گرامی دانش‌آموزان ناحیه 2 مشهد می‌توانند جهت مشاوره و نیز انجام امور ثبت‌ نام به صورت حضوری با مراجعه به متوسطه پسرانه عطاملک جوینی در نشانی طرق جنب مسجد امام حسین یا غیر حضوری از طریق تماس تلفنی با 33920246 (پیش‌شماره: 051) اقدام فرمایند.

تلفن: 33920246

نشانی: طرق جنب مسجد امام حسین

نظرات و پرسش‌ها