بهترین مراکز آموزشی مشهد
پژوهندگان 1 ناحیه 2 مشهد

متوسطه پسرانه پژوهندگان 1 ناحیه 2 مشهد

متوسطه اول پسرانه دولتی
مشهدمقدس سیدی کوی المهدیانتهای قائم 36
33859009

متوسطه پسرانه پژوهندگان 1 ناحیه 2 مشهد در استان خراسان رضوی از جمله بهترین مدارس دولتی می‌باشد.
این مدرسه به دانش‌آموزان متوسطه‌ی اول خدمات آموزشی ارائه می‌نماید.

اولیای گرامی دانش‌آموزان ناحیه 2 مشهد می‌توانند جهت مشاوره و نیز انجام امور ثبت‌ نام به صورت حضوری با مراجعه به متوسطه پسرانه پژوهندگان 1 در نشانی مشهدمقدس سیدی کوی المهدیانتهای قائم 36 یا غیر حضوری از طریق تماس تلفنی با 33859009 (پیش‌شماره: 051) اقدام فرمایند.

تلفن: 33859009

نشانی: مشهدمقدس سیدی کوی المهدیانتهای قائم 36

نظرات و پرسش‌ها