بهترین مراکز آموزشی مشهد
شهید ظهوریان قشقائی ناحیه 2 مشهد

متوسطه پسرانه شهید ظهوریان قشقائی ناحیه 2 مشهد

متوسطه اول پسرانه دولتی
انتهای نخریسی پایگاه نیرو هوایی
3426933

متوسطه پسرانه شهید ظهوریان قشقائی ناحیه 2 مشهد در استان خراسان رضوی از جمله بهترین مدارس دولتی می‌باشد.
این مدرسه به دانش‌آموزان متوسطه‌ی اول خدمات آموزشی ارائه می‌نماید.

اولیای گرامی دانش‌آموزان ناحیه 2 مشهد می‌توانند جهت مشاوره و نیز انجام امور ثبت‌ نام به صورت حضوری با مراجعه به متوسطه پسرانه شهید ظهوریان قشقائی در نشانی انتهای نخریسی پایگاه نیرو هوایی یا غیر حضوری از طریق تماس تلفنی با 3426933 (پیش‌شماره: 051) اقدام فرمایند.

تلفن: 3426933

نشانی: انتهای نخریسی پایگاه نیرو هوایی

نظرات و پرسش‌ها