بهترین مراکز آموزشی مشهد
خلیج فارس ناحیه 3 مشهد

متوسطه پسرانه خلیج فارس ناحیه 3 مشهد

متوسطه اول دولتی
نشانی: بلوار ملک آباد خیابان قدس

متوسطه پسرانه خلیج فارس ناحیه 3 مشهد در استان خراسان رضوی از جمله بهترین مدارس دولتی می‌باشد.
این مدرسه به دانش‌آموزان متوسطه‌ی اول خدمات آموزشی ارائه می‌نماید.

اولیای گرامی دانش‌آموزان ناحیه 3 مشهد می‌توانند جهت مشاوره و نیز انجام امور ثبت‌ نام به صورت حضوری با مراجعه به متوسطه پسرانه خلیج فارس در نشانی بلوار ملک آباد خیابان قدس یا غیر حضوری اقدام فرمایند.

نشانی: بلوار ملک آباد خیابان قدس

نظرات و پرسش‌ها