بهترین مراکز آموزشی مشهد
متوسطه دخترانه فارابی ناحیه 3 مشهد

متوسطه دخترانه فارابی ناحیه 3 مشهد

متوسطه اول دولتی
نشانی: دکتربهشتی بلوار سرباز

متوسطه دخترانه فارابی ناحیه 3 مشهد در استان خراسان رضوی از جمله بهترین مدارس دولتی می‌باشد.
این مدرسه به دانش‌آموزان متوسطه‌ی اول خدمات آموزشی ارائه می‌نماید.

اولیای گرامی دانش‌آموزان ناحیه 3 مشهد می‌توانند جهت مشاوره و نیز انجام امور ثبت‌ نام به صورت حضوری با مراجعه به متوسطه دخترانه فارابی در نشانی دکتربهشتی بلوار سرباز یا غیر حضوری اقدام فرمایند.

نشانی: دکتربهشتی بلوار سرباز

نظرات و پرسش‌ها