بهترین مراکز آموزشی مشهد

مدارس متوسطه اول شاهد دخترانه مشهد

متوسطه دخترانه فارابی ناحیه 3 مشهد
نشانی: دکتربهشتی بلوار سرباز
دلیری 1 ناحیه 2 مشهد

متوسطه دخترانه دلیری 1 ناحیه 2 مشهد

متوسطه اول دخترانه دولتی
سیدی شهرک بهارستان بین 20و22
33123130
متوسطه دخترانه علوی سازمان آب ناحیه 4 مشهد
بلوار شهید‌صادقی، خیابان صادقی 18، کوچه توفیق 4، پلاک 25
37629893
متوسطه دخترانه یگانه ناحیه 3 مشهد
خیابان خاکی جنب سالن ورزشی مهران
8545065
متوسطه دخترانه کیانمهر ناحیه 3 مشهد
چهار راه لشکر امام خمینی 45 خانم دارا
38528516