بهترین مراکز آموزشی مشهد
متوسطه دخترانه عترت ناحیه 4 مشهد

متوسطه دخترانه عترت ناحیه 4 مشهد

متوسطه اول دولتی دخترانه مشهد
آبکوه نبش آبکوه 4

متوسطه دخترانه عترت ناحیه 4 مشهد در استان خراسان رضوی از جمله بهترین مدارس دولتی می‌باشد.
این مدرسه به دانش‌آموزان متوسطه‌ی اول خدمات آموزشی ارائه می‌نماید.

اولیای گرامی دانش‌آموزان ناحیه 4 مشهد می‌توا

نند جهت مشاوره و نیز انجام امور ثبت‌ نام به صورت حضوری با مراجعه به متوسطه دخترانه عترت در نشانی خیابان آبکوه نبش آبکوه 4 یا غیر حضوری از طریق تماس تلفنی با 38402060 (پیش‌شماره: 051) اقدام فرمایند.

نشانی : آبکوه نبش آبکوه 4

نظرات و پرسش‌ها