بهترین مراکز آموزشی مشهد
 طلیعه ناحیه 7 مشهد

متوسطه دخترانه طلیعه ناحیه 7 مشهد

دبیرستان دخترانه دولتی
نشانی: م 1 آزادشهر امامت 23
6048004

متوسطه دخترانه طلیعه ناحیه 7 مشهد در استان خراسان رضوی از جمله بهترین مدارس دولتی می‌باشد.
این مدرسه به دانش‌آموزان متوسطه‌ی اول خدمات آموزشی ارائه می‌نماید.

اولیای گرامی دانش‌آموزان ناحیه 7 مشهد می‌توانند جهت مشاوره و نیز انجام امور ثبت‌ نام به صورت حضوری با مراجعه به متوسطه دخترانه طلیعه در نشانی م 1 آزادشهر امامت 23 یا غیر حضوری از طریق تماس تلفنی با 6048004 (پیش‌شماره: 051) اقدام فرمایند.

نشانی: م 1 آزادشهر امامت 23

نظرات و پرسش‌ها