بهترین مراکز آموزشی مشهد

مدارس متوسطه اول دولتی دخترانه مشهد

تکتم ناحیه 3 مشهد
نشانی: تقاطع خیابان کوهسنگی و ملاصدرا جنب دبیرستان فرزان
38455010
محمد بخارایی ناحیه 3 مشهد
نشانی: احمدآباد خیابان شهید بخارایی نبش بخارایی 5
38462474
شهرآرا ناحیه 2 مشهد
قائم 40 سبحان 2
33852888
فرزان ناحیه 3 مشهد
نشانی: خیابان کوهسنگی مقابل 17 شهریور
38888888
حضرت زهرا (س) ناحیه 3 مشهد
نشانی: خیابان کوهسنگی روبروی بیمارستان 17 شهریور
38552665
حضرت زینب (س) ناحیه 3 مشهد
نشانی: خیابان بهشت تقاطع کفایی
شهید حسن جلال آبادی ناحیه 1 مشهد
پنج تن 69
2116763
زهرای مرضیه 1 ناحیه 3 مشهد
نشانی: خیابان کوهسنگی مقابل 17 شهریور
3871578
متوسطه دخترانه حضرت زهرا (س) ناحیه 3 مشهد
نشانی: خیابان کوهسنگی روبروی بیمارستان 17 شهریور
 آسیه ناحیه 1 مشهد

متوسطه دخترانه آسیه ناحیه 1 مشهد

دبیرستان دولتی دخترانه
طبرسی سوم طبرسی 59بعدازچهارراه اول سمت چپمدرسه راهنمایی آسیه
2112111