بهترین مراکز آموزشی مشهد

مدارس ابتدایی شاهد پسرانه مشهد

مشهد.بلوار هفت تیر
8678882 
دبستان (ابتدایی) پسرانه امید انقلاب ناحیه 2 مشهد
مشهد میدان 17شهریورچهارراه شیرودی
33417877
دبستان (ابتدایی) شاهد پسرانه شهید رستمی ناحیه 2 مشهد
مشهدمقدس بلوارشهیدشیرودی شیرودی24 چهارراه دوم
33663747
دبستان (ابتدایی) شاهد پسرانه طاها ناحیه 5 مشهد
بلوار وحدت وحدت 1/3 کوچه اول سمت راست
3682469 
دبستان (ابتدایی) شاهد پسرانه ثامن الائمه (ع) ناحیه 4 مشهد
خیابان مطهری جنوبی مطهری جنوبی 32 نبش چهارراه اول
37252576
دبستان (ابتدایی) شاهد پسرانه شهدای 10دی ناحیه 4 مشهد
مشهد خیابان آیت الله عبادی 40 انتهای نیکنام 8
37266235
دبستان (ابتدایی) شاهد پسرانه شهید رمضانعلی عامل ناحیه 7 مشهد
مشهد الهیه صادقیه13
35249353
شهید اشگذری ناحیه 7 مشهد
نشانی: چهار راه آزادشهر امامت24 چهار راه اول (نبش استقلال6)
36042171