بهترین مراکز آموزشی مشهد
شهید گذری ناحیه 7 مشهد

دبستان (ابتدایی) پسرانه نجفی گل ناحیه 7 مشهد

دبستان پسرانه دولتی
نشانی: منطقه الهیه بلوار سجادیه سجادیه22 نبش شهید لامی 4
35241091 

دبستان (ابتدایی) پسرانه نجفی گل ناحیه 7 مشهد در استان خراسان رضوی از جمله بهترین مدارس دولتی می‌باشد.
این مدرسه به دانش‌آموزان دبستان دوره‌ی اول و دبستان دوره‌ی دوم خدمات آموزشی ارائه می‌نماید. مدیریت مجموعه را سید حسن حسینی بر عهده دارد.

اولیای گرامی دانش‌آموزان ناحیه 7 مشهد می‌توانند جهت مشاوره و نیز انجام امور ثبت‌ نام به صورت حضوری با مراجعه به دبستان (ابتدایی) پسرانه نجفی گل در نشانی منطقه الهیه بلوار سجادیه سجادیه22 نبش شهید لامی 4؛ کدپستی 9184113113 یا غیر حضوری از طریق تماس تلفنی با 35241091 (پیش‌شماره: 051) اقدام فرمایند.

نشانی: منطقه الهیه بلوار سجادیه سجادیه22 نبش شهید لامی 4

نظرات و پرسش‌ها