بهترین مراکز آموزشی مشهد
دبستان (ابتدایی) پسرانه غلامرضاروحبخش ناحیه 4 مشهد

دبستان (ابتدایی) پسرانه غلامرضاروحبخش ناحیه 4 مشهد

ابتدایی دولتی پسرانه مشهد
بلوارابوطالب ابوطالب 19 مقابل پارک آماج کماج

دبستان (ابتدایی) پسرانه غلامرضاروحبخش ناحیه 4 مشهد در استان خراسان رضوی از جمله بهترین مدارس دولتی می‌باشد.
این مدرسه به دانش‌آموزان دبستان دوره‌ی اول و دبستان دوره‌ی دوم خدمات آموزشی ارائه می‌نماید. مدیریت مجموعه را محمداحسان منش بر عهده دارد.

اولیای گرامی دانش‌آموزان ناحیه 4 مشهد می‌توانند جهت مشاوره و نیز انجام امور ثبت‌ نام به صورت حضوری با مراجعه به دبستان (ابتدایی) پسرانه غلامرضاروحبخش در نشانی مشهد مقدس بلوارابوطالب ابوطالب 19 مقابل پارک آماج کماج؛ کدپستی 9194738379 یا غیر حضوری از طریق تماس تلفنی با 7240260 یا 37240260 (پیش‌شماره: 051) اقدام فرمایند.

نشانی : بلوارابوطالب ابوطالب 19 مقابل پارک آماج کماج

نظرات و پرسش‌ها