بهترین مراکز آموزشی مشهد
دبستان (ابتدایی) پسرانه شهید سالیانی ناحیه 3 مشهد

دبستان (ابتدایی) پسرانه شهید سالیانی ناحیه 3 مشهد

ابتدایی پسرانه دولتی
نشانی: احمدآباد پاستور18
8412045

دبستان (ابتدایی) پسرانه شهید سالیانی ناحیه 3 مشهد در استان خراسان رضوی از جمله بهترین مدارس دولتی می‌باشد.
این مدرسه به دانش‌آموزان دبستان دوره‌ی اول و دبستان دوره‌ی دوم خدمات آموزشی ارائه می‌نماید. مدیریت مجموعه را محمدباقرپیری فاروجی بر عهده دارد.

اولیای گرامی دانش‌آموزان ناحیه 3 مشهد می‌توانند جهت مشاوره و نیز انجام امور ثبت‌ نام به صورت حضوری با مراجعه به دبستان (ابتدایی) پسرانه شهید سالیانی در نشانی احمدآباد پاستور18؛ کدپستی 9183769193 یا غیر حضوری از طریق تماس تلفنی با 8412045 یا 38412045 (پیش‌شماره: 051) اقدام فرمایند.

نشانی: احمدآباد پاستور18

نظرات و پرسش‌ها