بهترین مراکز آموزشی مشهد
 شهید رجایی 1 ناحیه 7 مشهد

دبستان (ابتدایی) پسرانه شهید رجایی 1 ناحیه 7 مشهد

دبستان پسرانه دولتی
نشانی: بلوار اندیشه نبش اندیشه27دبستان شهید رجایی
36675700 

دبستان (ابتدایی) پسرانه شهید رجایی 1 ناحیه 7 مشهد در استان خراسان رضوی از جمله بهترین مدارس دولتی می‌باشد.
این مدرسه به دانش‌آموزان دبستان دوره‌ی اول و دبستان دوره‌ی دوم خدمات آموزشی ارائه می‌نماید. مدیریت مجموعه را مجید تاتاری بر عهده دارد.

اولیای گرامی دانش‌آموزان ناحیه 7 مشهد می‌توانند جهت مشاوره و نیز انجام امور ثبت‌ نام به صورت حضوری با مراجعه به دبستان (ابتدایی) پسرانه شهید رجایی 1 در نشانی بلوار اندیشه نبش اندیشه27دبستان شهید رجایی؛ کدپستی 9189954354 یا غیر حضوری از طریق تماس تلفنی با 36675700 (پیش‌شماره: 051) اقدام فرمایند.

نشانی: بلوار اندیشه نبش اندیشه27دبستان شهید رجایی

نظرات و پرسش‌ها