بهترین مراکز آموزشی مشهد
بی بی رقیه نبی زاده ناحیه 3 مشهد

دبستان (ابتدایی) پسرانه بی بی رقیه نبی زاده ناحیه 3 مشهد

دبستان پسرانه دولتی
نشانی: خیابان دکتر بهشتی بهشتی 26 دبستان نبی زاده
38425480

دبستان (ابتدایی) پسرانه بی بی رقیه نبی زاده ناحیه 3 مشهد در استان خراسان رضوی از جمله بهترین مدارس دولتی می‌باشد.
این مدرسه به دانش‌آموزان دبستان دوره‌ی اول و دبستان دوره‌ی دوم خدمات آموزشی ارائه می‌نماید. مدیریت مجموعه را رمضانعلی صولتی بر عهده دارد.

اولیای گرامی دانش‌آموزان ناحیه 3 مشهد می‌توانند جهت مشاوره و نیز انجام امور ثبت‌ نام به صورت حضوری با مراجعه به دبستان (ابتدایی) پسرانه بی بی رقیه نبی زاده در نشانی خیابان دکتر بهشتی بهشتی 26 دبستان نبی زاده؛ کدپستی 9188775445 یا غیر حضوری از طریق تماس تلفنی با 38425480 (پیش‌شماره: 051) اقدام فرمایند.

نشانی: خیابان دکتر بهشتی بهشتی 26 دبستان نبی زاده

نظرات و پرسش‌ها