بهترین مراکز آموزشی مشهد
نوفل لوشاتو ناحیه 3 مشهد

دبستان (ابتدایی) دخترانه نوفل لوشاتو ناحیه 3 مشهد

ابتدایی دخترانه دولتی
نشانی: شهرک نوفل لوشاتو نوفل 10/4 دبستان نوفل لوشاتو
8780096

دبستان (ابتدایی) دخترانه نوفل لوشاتو ناحیه 3 مشهد در استان خراسان رضوی از جمله بهترین مدارس دولتی می‌باشد.
این مدرسه به دانش‌آموزان دبستان دوره‌ی اول و دبستان دوره‌ی دوم خدمات آموزشی ارائه می‌نماید. مدیریت مجموعه را نرجس سلیمی بر عهده دارد.

اولیای گرامی دانش‌آموزان ناحیه 3 مشهد می‌توانند جهت مشاوره و نیز انجام امور ثبت‌ نام به صورت حضوری با مراجعه به دبستان (ابتدایی) دخترانه نوفل لوشاتو در نشانی شهرک نوفل لوشاتو نوفل 10/4 دبستان نوفل لوشاتو؛ کدپستی 9177663684 یا غیر حضوری از طریق تماس تلفنی با 8780096 یا 38780096 (پیش‌شماره: 051) اقدام فرمایند.

نشانی: شهرک نوفل لوشاتو نوفل 10/4 دبستان نوفل لوشاتو

نظرات و پرسش‌ها