بهترین مراکز آموزشی مشهد

دبستان (ابتدایی) دخترانه شهید موسوی قوچانی ناحیه 4 مشهد

ابتدایی دولتی دخترانه
قرنی 21 چهارراه دوم سمت چپ دبستان دخترانه شهید موسوی قوچانی

دبستان (ابتدایی) دخترانه شهید موسوی قوچانی ناحیه 4 مشهد در استان خراسان رضوی از جمله بهترین مدارس دولتی می‌باشد.
این مدرسه به دانش‌آموزان دبستان دوره‌ی اول و دبستان دوره‌ی دوم خدمات آموزشی ارائه می‌نماید. مدیریت مجموعه را فرح دعاگو بر عهده دارد.

اولیای گرامی دانش‌آموزان ناحیه 4 مشهد می‌توانند جهت مشاوره و نیز انجام امور ثبت‌ نام به صورت حضوری با مراجعه به دبستان (ابتدایی) دخترانه شهید موسوی قوچانی در نشانی قرنی 21 چهارراه دوم سمت چپ دبستان دخترانه شهید موسوی قوچانی؛ کدپستی 9195863637 یا غیر حضوری از طریق تماس تلفنی با 37259672 یا 37271707 (پیش‌شماره: 051) اقدام فرمایند.

نشانی : قرنی 21 چهارراه دوم سمت چپ دبستان دخترانه شهید موسوی قوچانی

نظرات و پرسش‌ها