بهترین مراکز آموزشی مشهد
شهید مهدوی گهر (د) 2 ناحیه 2 مشهد

دبستان (ابتدایی) دخترانه شهید مهدوی گهر (د) 2 ناحیه 2 مشهد

دبستان دخترانه دولتی
پایگاه هوایی امام رضا مطهری 23 دبستان دخترانه شهید مهدوی گهر
3422000 

دبستان (ابتدایی) دخترانه شهید مهدوی گهر (د) 2 ناحیه 2 مشهد در استان خراسان رضوی از جمله بهترین مدارس دولتی می‌باشد.
این مدرسه به دانش‌آموزان دبستان دوره‌ی اول و دبستان دوره‌ی دوم خدمات آموزشی ارائه می‌نماید. مدیریت مجموعه را انسیه رسولی قوژدی بر عهده دارد.

اولیای گرامی دانش‌آموزان ناحیه 2 مشهد می‌توانند جهت مشاوره و نیز انجام امور ثبت‌ نام به صورت حضوری با مراجعه به دبستان (ابتدایی) دخترانه شهید مهدوی گهر (د) 2 در نشانی پایگاه هوایی امام رضا مطهری 23 دبستان دخترانه شهید مهدوی گهر؛ کدپستی 9165965981 یا غیر حضوری از طریق تماس تلفنی با 3422000 یا 33422000 (پیش‌شماره: 051) اقدام فرمایند.

تلفن: 3422000 

نشانی: پایگاه هوایی امام رضا مطهری 23 دبستان دخترانه شهید مهدوی گهر

نظرات و پرسش‌ها