بهترین مراکز آموزشی مشهد
 اقدس محمودی هاشمی 1 ناحیه 7 مشهد

دبستان (ابتدایی) دخترانه اقدس محمودی هاشمی 1 ناحیه 7 مشهد

دبستان دخترانه دولتی
نشانی: اقدسیه 3
36612079

دبستان (ابتدایی) دخترانه اقدس محمودی هاشمی 1 ناحیه 7 مشهد در استان خراسان رضوی از جمله بهترین مدارس دولتی می‌باشد.
این مدرسه به دانش‌آموزان دبستان دوره‌ی اول خدمات آموزشی ارائه می‌نماید.

اولیای گرامی دانش‌آموزان ناحیه 7 مشهد می‌توانند جهت مشاوره و نیز انجام امور ثبت‌ نام به صورت حضوری با مراجعه به دبستان (ابتدایی) دخترانه اقدس محمودی هاشمی 1 در نشانی اقدسیه 3 یا غیر حضوری از طریق تماس تلفنی با 36612079 (پیش‌شماره: 051) اقدام فرمایند.

نشانی: اقدسیه 3

نظرات و پرسش‌ها