بهترین مراکز آموزشی مشهد

مدارس ابتدایی دولتی دخترانه مشهد

مجتمع شهدای سیس آباد
جاده سیمان روستای سیس آباد
32423728
شهیده حائری (د) (2) ناحیه 2
شهرک انقلاب خیابان سحر بین سحر20و22
3123039 
دخترانه نرگس ناحیه 4
شهرک انقلاب خیابان سحر بین سحر20و22
33123039
دخترانه حضرت زینب (س) ناحیه 3 مشهد
کوهسنگی 11 نبش ملاصدرای 35 دبستان حضرت زینب (س) مصلی نژاد
38448656
طبرسی شمالی17 خداشناس 8 بعد از فلکه 14 معصوم جنب مرکز بهداشت
32113700
دخترانه حجاب ناحیه 1 مشهد
طبرسی شمالی17 خداشناس 8 بعد از فلکه 14 معصوم جنب مرکز بهداشت
32113700
دخترانه شهید حسین لکزائی ناحیه 1 مشهد
نشانی: چهار راه برق شیخ صدوق 15 بعد از فضای سبز
32765005
حکیمیان ناحیه 7 مشهد
نشانی: قاسم آباد بلوارحجاب حجاب 7 دبستان
36620816 
پنجم مهر ناحیه 7 مشهد
نشانی: شهرک غرب (قاسم آباد سابق) بلوار فاطمیه فاطمیه 14
35211506 
شهید غلامی ناحیه 7 مشهد
نشانی: آزاد شهر بلوار امامت امامت 66 دبستان شهید غلامی
36054502