بهترین مراکز آموزشی مشهد
بیست ودوبهمن (شهیدباهنر) ناحیه 5 مشهد

دبستان (ابتدایی) دخترانه بیست ودوبهمن (شهیدباهنر) ناحیه 5 مشهد

ابتدایی دخترانه دولتی
انتهای سیمتری طلاب میدان مفتح نبش نبوت 42 دبستان 22بهمن دوره دوم
32594564 

دبستان (ابتدایی) دخترانه بیست ودوبهمن (شهیدباهنر) ناحیه 5 مشهد در استان خراسان رضوی از جمله بهترین مدارس دولتی می‌باشد.
این مدرسه به دانش‌آموزان دبستان دوره‌ی اول و دبستان دوره‌ی دوم خدمات آموزشی ارائه می‌نماید. مدیریت مجموعه را لیدا مباشر کاشانی بر عهده دارد.

اولیای گرامی دانش‌آموزان ناحیه 5 مشهد می‌توانند جهت مشاوره و نیز انجام امور ثبت‌ نام به صورت حضوری با مراجعه به دبستان (ابتدایی) دخترانه بیست ودوبهمن (شهیدباهنر) در نشانی انتهای سیمتری طلاب میدان مفتح نبش نبوت 42 دبستان 22بهمن دوره دوم؛ کدپستی 9155946341 یا غیر حضوری از طریق تماس تلفنی با 32594564 یا 32575800 (پیش‌شماره: 051) اقدام فرمایند.

نشانی: انتهای سیمتری طلاب میدان مفتح نبش نبوت 42 دبستان 22بهمن دوره دوم

نظرات و پرسش‌ها